Het eerste gesprek is kosteloos. Als uw inkomen beneden een door de overheid bepaalde grens ligt, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Dat betekent dat de overheid uw advocaatkosten voldoet.
U betaalt een eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand wordt vastgesteld. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Op www.rechtsbijstand.nl kunt u nagaan of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. Wij zullen dit met u bespreken in het eerste gesprek.

 

Naast de eigen bijdrage dient u rekening te houden met bijkomende kosten, zoals griffierechten (kosten die de rechtbank in rekening brengt voor de behandeling van een verzoekschrift/ dagvaarding) en leges.

 

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, wordt aan u het uurtarief in rekening gebracht. De hoogte van het uurtarief wordt in onderling overleg met u bepaald.